Co wlicza się do czasu pracy kierowcy zawodowego?

Czas pracy kierowców zawodowych jest ściśle regulowany, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach oraz odpowiedni odpoczynek dla kierowców. Przepisy te mają kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia kierowców oraz bezpieczeństwa innych użytkowników dróg. W tym artykule omówimy, co wlicza się do czasu pracy kierowcy, jakie przepisy regulują ten czas oraz jakie odstępstwa od tych przepisów są możliwe.

Praca w Niemczech z Adler-HR

Wybierając naszą agencję, masz pewność, że znajdziesz stabilne zatrudnienie jako kierowca C+E w Niemczech. Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie rekrutacji, od przygotowania dokumentów po negocjacje z pracodawcami. Nasze sprawdzone oferty pracy gwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy. Szczegóły naszej oferty znajdziesz na Adler-HR.

Co wlicza się do czasu pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy obejmuje różne aspekty związane z wykonywaniem obowiązków w transporcie drogowym. Oto, co jest wliczane do czasu pracy kierowcy:

 1. Czas prowadzenia pojazdu: Obejmuje czas spędzony za kierownicą podczas jazdy. To jest główny element czasu pracy kierowcy.
 2. Czas przygotowania do jazdy: Czas poświęcony na przygotowanie pojazdu przed rozpoczęciem trasy, takie jak sprawdzenie stanu technicznego, załadunek lub rozładunek.
 3. Czas obsługi pojazdu: Obejmuje czas spędzony na tankowaniu, naprawach drobnych usterek, wymianie opon itp.
 4. Czas oczekiwania: Czas spędzony na oczekiwaniu, na przykład na przejściach granicznych, w kolejkach lub podczas załadunku/rozładunku.
 5. Czas odpoczynku: Czas przeznaczony na odpoczynek, który jest obowiązkowy zgodnie z przepisami. To obejmuje codzienne przerwy, przerwy tygodniowe i regularne okresy odpoczynku.
 6. Czas pracy administracyjnej: Czas spędzony na wypełnianiu dokumentacji, prowadzeniu dziennika kierowcy i innych zadań administracyjnych.

Pamiętaj, że przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy są ściśle regulowane, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach i odpowiedni odpoczynek dla kierowców.

Jakie przepisy regulują czas pracy kierowcy?

Regulacje dotyczące czasu pracy kierowców zawodowych są szczegółowo określone w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz Dyrektywie 2002/15/WE. Przepisy te mają na celu harmonizację przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego w Unii Europejskiej.

 1. Dobowy czas pracy: Maksymalnie 9 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia do 10 godzin dwa razy w tygodniu.
 2. Tygodniowy czas pracy: Maksymalnie 56 godzin, ale nie więcej niż 90 godzin w dwóch kolejnych tygodniach.
 3. Przerwy i odpoczynek: Po 4,5 godziny jazdy kierowca musi zrobić 45-minutową przerwę. Tygodniowy odpoczynek wynosi co najmniej 45 godzin, który może być skrócony do 24 godzin pod warunkiem rekompensaty w ciągu trzech tygodni​​.

Czy istnieją odstępstwa od przepisowego czasu pracy kierowcy?

Tak, przepisy przewidują pewne odstępstwa od standardowych limitów czasu pracy kierowcy zawodowego:

 1. Wyjątkowe przedłużenie czasu jazdy: W szczególnych okolicznościach, takich jak nieprzewidziane utrudnienia na drodze, kierowca może przedłużyć czas jazdy o jedną godzinę, aby dotrzeć do bazy lub miejsca zamieszkania. Tego rodzaju przedłużenie musi być udokumentowane i zrekompensowane równoważnym czasem odpoczynku​ (Kapitalni)​.
 2. Praca w nocy: Jeśli kierowca pracuje w nocy, nie może pracować dłużej niż 10 godzin między dwoma odpoczynkami dobowymi.
 3. System podwójnej obsady: W przypadku prowadzenia pojazdu w tandemie (dwóch kierowców), czas prowadzenia może być wydłużony, jednak wymaga to obecności obu kierowców w kabinie przez większość czasu​.

Przepisy te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz zdrowia kierowców, minimalizując ryzyko wypadków związanych z przemęczeniem. Przestrzeganie tych regulacji jest obowiązkowe i monitorowane za pomocą tachografów, które rejestrują wszystkie aktywności kierowcy zawodowego​​.