Czy kierowca ciężarówki w Niemczech może palić papierosy w pojeździe?

Palenie papierosów w samochodach to temat, który wywołuje sporo kontrowersji. Wiele osób zastanawia się, czy kierowcy ciężarówek w Niemczech mogą palić w swoich pojazdach. Czy to wpływa na bezpieczeństwo na drodze i czy istnieją specjalne przepisy dotyczące tego zwyczaju? Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Szukasz pracy jako kierowca samochodów ciężarowych w Niemczech? Zapraszamy Cię do kontaktu i zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. 

Prawo w Niemczech a papierosy w samochodzie

Początkowo może się wydawać, że palenie papierosów w ciężarówkach w Niemczech jest takie samo jak w zwykłych samochodach. Jednak rzeczywistość nie jest aż tak jednoznaczna. W przeciwieństwie do niektórych krajów, w Niemczech obecnie nie ma specyficznych przepisów zakazujących palenia w ciężarówkach. To oznacza, że formalnie kierowcy ciężarówek mogą palić w swoich pojazdach.

W zależności od przewożonego towaru palenie w kabinie maszynisty jest dozwolone, o ile nie zostały wydane inne przepisy na podstawie ArbStättV.

Dlaczego palenie wciąż jest dozwolone?

Dlaczego zatem nie ma zakazu palenia w ciężarówkach, skoro istnieją przepisy zabraniające palenia w innych sytuacjach? Jednym z głównych argumentów przemawiających za tym jest to, że samochód, w tym przypadku ciężarówka, jest uważany za przestrzeń prywatną. 

Wprowadzenie zakazu palenia mogłoby być odebrane jako naruszenie prywatności kierowców. Ponadto niektórzy politycy w Niemczech wskazali, że nawet jeśli zmieniłby się przepisy, egzekwowanie tego przepisu byłoby bardzo trudne. 

Czy kierowca w Niemczech, który przewozi towary niebezpieczne, może palić w kabinie podczas jazdy i załadunku?

Zgodnie z punktem 8.3.5 ADR, obowiązuje zakaz palenia w pobliżu i wewnątrz pojazdów podczas prac załadunkowych. Ten zakaz obejmuje również używanie papierosów elektronicznych i podobnych urządzeń.

Przepisy są jeszcze bardziej rygorystyczne, jeśli chodzi o przewóz materiałów wybuchowych i przedmiotów związanych z materiałami wybuchowymi (klasa 1).  Sekcja 7.5.9 ADR również potwierdza, że zakaz palenia obowiązuje podczas prac załadunkowych w pobliżu pojazdów lub kontenerów, a także wewnątrz nich. Ta sekcja również rozciąga zakaz na używanie papierosów elektronicznych i podobnych urządzeń.

Warto również wspomnieć o przepisach zawartych w rozporządzeniu dotyczącym miejsca pracy (ArbStättV). § 5 ArbStättV, pracodawca musi podjąć środki mające na celu ochronę pracowników niepalących przed zagrożeniami zdrowotnymi związanymi z dymem tytoniowym. W razie potrzeby pracodawca może wprowadzić ogólny zakaz palenia lub ograniczyć palenie do konkretnych obszarów miejsca pracy.

Zakaz palenia obowiązuje podczas procesu załadunku, w tym w kabinie kierowcy. W przypadku jazdy zgodnie z ADR i ArbStättV, palenie w kabinie kierowcy może być dozwolone, pod warunkiem spełnienia odpowiednich przepisów.

Bezpieczeństwo a palenie

Jednakże trzeba się zastanowić nad wpływem palenia papierosów na bezpieczeństwo na drodze. Badania wykazują, że palenie podczas jazdy może rozpraszać uwagę kierowcy ciężarówki w Niemczech, co z kolei może prowadzić do potencjalnych zagrożeń. Szukanie paczki papierosów, zapalanie, a potem wyrzucanie niedopałków – to wszystko może sprawić, że kierowca na chwilę odwraca wzrok od drogi.

Czym różnią się przepisy w innych krajach?

Warto spojrzeć na to, jakie regulacje obowiązują w innych krajach. W niektórych miejscach, takich jak Francja czy Włochy, już teraz obowiązuje zakaz palenia w pojazdach, w których znajdują się dzieci. To skutkuje konkretnymi karami grzywny dla osób łamiących ten zakaz. W innych krajach, takich jak Grecja, grzywna może być nawet wyższa, jeśli w pojeździe są dzieci.

Podsumowanie

Aktualnie w Niemczech nie ma specjalnych przepisów zakazujących palenia w ciężarówkach. Kierowcy ciężarówek w Niemczech mogą palić. Chociaż samochód jest traktowany jako przestrzeń prywatna, warto się zastanowić nad wpływem palenia na bezpieczeństwo na drodze. W innych krajach istnieją już regulacje, które zabraniają palenia w samochodach, szczególnie w obecności dzieci. Decyzja, czy zakazać palenia w ciężarówkach, to kwestia, która wymaga dalszych rozważań i debaty. W końcu chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, zarówno dla kierowców, jak i innych użytkowników dróg.

Decydując się na palenie w kabinie ciężarówki, warto uzgodnić to z właścicielem pojazdu. Z wyjątkiem wspomnianych wyżej przepisów, zakaz taki nie jest w żaden sposób regulowany, ale wewnętrzne regulaminy i umowy, mogą wymagać dyskusji, a nawet przydzielenia dedykowanych pojazdów. 

Pamiętaj, jeśli szukasz pracy jako kierowca ciężarówki w Niemczech, warto zadbać o swoje zdrowie i zmniejszyć lub całkowicie zaprzestać palić papierosów, jednakowo w miejscu pracy, jak i poza nim w czasie prywatnym. Zachęcamy również do aktywnego trybu życia w przerwach, co zdecydowanie lepiej wpływa na koncentrację.