Czy kierowca zawodowy może pracować w dwóch firmach?

Branża transportowa charakteryzuje się różnorodnością w zakresie możliwości zatrudnienia. Kierowcy często stają przed wyborem pracy w jednej firmie lub podjęcia dodatkowego zatrudnienia. Istnieje grupa kierowców, zwanych „skoczkami”, którzy posiadają umiejętności i chęć do pracy w różnych obszarach transportu, czasem nawet poza branżą​​.

Przepisy prawne dotyczące podwójnego zatrudnienia

Zgodnie z art. 26^1 Kodeksu pracy, pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. To oznacza, że kierowcy mają prawną możliwość pracy w więcej niż jednej firmie, pod warunkiem, że przestrzegają przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku​​. Przepisy te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz ochronę pracownika przed nadmiernym obciążeniem pracą​​.

Limit czasu pracy – Kluczowy aspekt

Najważniejszym ograniczeniem dla kierowców pracujących w więcej niż jednej firmie jest przestrzeganie limitu czasu pracy. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać średnio 48 godzin w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 4 miesiące. Ten wymóg dotyczy każdego zatrudnienia kierowcy, niezależnie od liczby pracodawców​​.

Dzienny czas pracy kierowcy zawodowego

Kierowcy zawodowi muszą przestrzegać ściśle określonych ram czasowych dotyczących ich pracy. Przepisy regulują maksymalny czas pracy, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo na drodze, jak i dobrostan kierowców. Dla kierowców pracujących solo, okres rozliczeniowy nie może przekraczać 24 godzin, obejmując zarówno jazdę, inne prace, okresy odpoczynku, jak i dyspozycje​​.

Dobowy czas jazdy i odpoczynku

Zgodnie z przepisami, kierowca może prowadzić pojazd przez maksymalnie 9 godzin dziennie, ale nie wolno mu jechać dłużej niż 4,5 godziny bez przerwy. Po tym okresie wymagana jest przerwa trwająca minimum 45 minut. Warto zauważyć, że dwa razy w tygodniu czas jazdy może zostać wydłużony o dodatkową godzinę, pod warunkiem wcześniejszej przerwy​​.

Inne zadania kierowcy w ciągu dnia

Inna praca kierowcy, oprócz prowadzenia pojazdu, stanowi integralną część jego dobowego okresu pracy. Należy pamiętać, że czas ten, połączony z okresem prowadzenia pojazdu, nie może przekraczać 6 godzin bez 45-minutowej przerwy​​.

Wymagany odpoczynek dobowy

Regularny dobowy odpoczynek kierowcy powinien trwać minimum 11 godzin, a skrócony – przynajmniej 9 godzin. Odpoczynek jest kluczowy dla bezpieczeństwa drogowego i dobrego samopoczucia kierowców, będąc niezbędnym elementem ich pracy​​.

Korzyści z pracy w różnych firmach

Praca w różnych firmach transportowych może oferować kierowcom szereg korzyści, takich jak możliwość zdobycia szerszego doświadczenia zawodowego, atrakcyjne wynagrodzenie, a nawet okazje do poznawania nowych miejsc. Wiele firm oferuje elastyczne rozwiązania, takie jak praca na część etatu lub dorywcze zlecenia, co może być atrakcyjne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców​​.

Odpowiedzialność i profesjonalizm kierowców

Bez względu na liczbę miejsc pracy, kierowcy muszą zachować profesjonalizm i odpowiedzialność. Pracodawcy są zobowiązani zapewnić odpowiednie szkolenia, badania lekarskie i dbać o przestrzeganie przepisów BHP. Jest to ważne zarówno dla bezpieczeństwa kierowców, jak i innych użytkowników dróg​​.

Znajdź balans w swojej karierze z Adler-HR

Praca w więcej niż jednej firmie transportowej jest możliwa i może przynieść wiele korzyści, ale wymaga także odpowiedzialnego podejścia do czasu pracy i bezpieczeństwa. Kierowcy powinni dokładnie zrozumieć swoje prawa i obowiązki, a także potencjalne wyzwania związane z podjęciem dodatkowego zatrudnienia. Wybierając pracę w firmie takiej jak Adler-HR, kierowcy mogą liczyć na wsparcie i jasne zasady współpracy, które pomagają w znalezieniu odpowiedniej równowagi zawodowej​.

Znajomość przepisów dotyczących dobowego czasu pracy jest kluczowa dla kierowców zawodowych. Adler-HR, zapewniając jasne zasady współpracy i szybką rekrutację, stanowi solidnego partnera dla kierowców poszukujących pracy za granicą, oferując bezpieczeństwo i wsparcie na każdym etapie współpracy​​​​.

Praca dla kierowców w Niemczech? Oferty pracy dla kierowców

Praca dla kierowców w Niemczech oferowana przez agencję Adler-HR otwiera drzwi do różnorodnych i satysfakcjonujących możliwości zawodowych. Specjalizując się w rekrutacji kierowców kat. C+E, Adler-HR dostarcza oferty pracy dostosowane do indywidualnych umiejętności i preferencji kandydatów. Niemcy, jako jeden z wiodących krajów europejskich w branży transportowej, zapewniają stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenia oraz nowoczesne środowisko pracy.

Agencja pracy Adler-HR wyróżnia się jasnymi zasadami współpracy, zapewniając transparentność i bezpieczeństwo na każdym etapie procesu rekrutacyjnego. Od wysłania CV, poprzez wybór oferty pracy, aż po podpisanie umowy – kierowcy są wspierani przez doświadczony zespół Adler-HR, który pomaga w relokacji i organizacji życia na miejscu. Dzięki temu kierowcy mogą skupić się na swojej karierze, mając pewność wsparcia w każdej sytuacji.