Dieta dla kierowcy w Niemczech: Ile się należy i kiedy 12 € a kiedy 24 €?

Pracując w Niemczech jako kierowca, który w ramach swoich obowiązków podróżuje do klientów, uczestniczy w konferencjach lub wykonuje inne wyjazdy służbowe, istnieje pewna korzystna regulacja dotycząca diety. Od ponad dwóch lat, osoby spędzające poza miejscem pracy więcej niż 8 godzin otrzymują podwyższoną stawkę diety. Ta zmiana ma na celu uwzględnienie wyższych kosztów żywności, które pracownicy ponoszą podczas dłuższych podróży służbowych.

Oznacza to, że od stycznia 2020 roku kierowcy mogą liczyć na wyższą stawkę diety. Zamiast standardowych 12 euro, pracownik otrzymuje 14 euro za dzień, w którym spędza poza bazą więcej niż 8 godzin. Jeśli wyjazd obejmuje pełne 24 godziny, dieta wynosi aż 28 euro. W przypadku podróży trwających kilka dni, dieta za dzień przyjazdu i odjazdu wynosi połowę tych kwot, czyli 14 euro.

Sposób wypłaty diety może się różnić. Pracodawca może zwracać koszty diety pracownikowi lub kierowca może uwzględnić tę kwotę w swoim zeznaniu podatkowym. W obu przypadkach istnieje możliwość skorzystania z tej korzystnej regulacji, która ma na celu uwzględnienie faktycznie wyższych kosztów żywności podczas podróży służbowych.

Warto pamiętać, że praca w podróży może wpływać na zmniejszenie kwoty diety o 20 lub 40 procent, jeśli pracodawca zapewni posiłki. Niemniej jednak większość pracodawców w Niemczech wypłaca diety zgodnie z obowiązującymi stawkami. Można również ubiegać się o zwrot niewypłaconych diet lub części diety w zeznaniu podatkowym, co pozwala skorzystać z dodatkowych korzyści podatkowych.

Wprowadzenie tej regulacji uwzględnia realne wydatki pracowników na jedzenie podczas podróży służbowych i stanowi ważny element wsparcia finansowego dla kierowców wykonujących swoje obowiązki poza miejscem pracy.