Jak działa Państwowa Kasa Chorych GKV w Niemczech?

Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące działania Państwowej Kasy Chorych w Niemczech, znanego jako GKV (Gesetzliche Krankenversicherung). W Niemczech posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe. To ubezpieczenie gwarantuje dostęp do opieki medycznej w różnych sytuacjach. Osoby pracujące w Niemczech na podstawie umowy czasowej i niebędące stałymi mieszkańcami mogą korzystać z polskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli pracujesz na umowę o pracę, to twój pracodawca opłaca składki ubezpieczeniowe w niemieckiej kasie chorych.

W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Niemczech, musisz samodzielnie wykupić i opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Co to jest GKV?

GKV, czyli państwowa kasa chorych, działa analogicznie do polskiego NFZ. W Niemczech istnieje około 110 różnych kas chorych, z których najbardziej znane to AOK, Techniker Krankenkasse (TK), DAK oraz Barmer. Składki są naliczane procentowo od dochodów, a stawki różnią się w zależności od konkretnej kasy.

Dlaczego ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe w Niemczech?

W Niemczech obowiązuje umowa społeczna, która gwarantuje, że każdy obywatel otrzyma pomoc w przypadku choroby. Koszty leczenia mogą szybko przekroczyć możliwości finansowe pacjenta, dlatego ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Każdy mieszkaniec może wybrać dowolną kasę chorych.

Różnice między ustawowym a prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym

W Niemczech istnieją dwa równoległe systemy ubezpieczeń zdrowotnych: ustawowe (GKV) i prywatne (PKV). GKV opiera się na zasadzie solidarności, gdzie składki są zależne od dochodów, ale usługi są takie same dla wszystkich. PKV jest dostępne tylko dla osób o określonych dochodach.

Jakie są koszty ubezpieczenia zdrowotnego?

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są naliczane procentowo od dochodów. Dla osób niepracujących lub pracujących na tzw. Minijob, przeciętna składka wynosi około 190 € miesięcznie. Osoby zatrudnione na etat płacą składkę od wynagrodzenia brutto, a przedsiębiorcy opłacają składkę w oparciu o swój zysk.

Historia ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech

Pierwszy system obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego został wprowadzony w 1883 roku przez kanclerza Rzeszy Otto von Bismarcka. Wprowadzenie tego systemu miało na celu zapewnienie opieki zdrowotnej robotnikom i pracownikom państwowym o niskich dochodach.

Podsumowanie

System ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech, oparty na Państwowej Kasie Chorych (GKV), gwarantuje mieszkańcom dostęp do opieki medycznej. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest kluczowym elementem niemieckiego systemu opieki zdrowotnej, zapewniając wsparcie w różnych sytuacjach medycznych.

Dla osób pracujących w Niemczech, zarówno na umowę o pracę, jak i prowadzących własną działalność, ważne jest zrozumienie, jak działa ten system i jakie są związane z nim koszty. Jeśli rozważasz pracę w Niemczech i potrzebujesz wsparcia w zakresie formalności, agencja Adler-HR jest gotowa, by Ci pomóc.