Karta kierowcy – praktyczne informacje

Dzisiaj chcielibyśmy szerzej opowiedzieć o wspomnianej przy okazji poprzedniego wpisu karcie kierowcy. Poniżej znajdziecie wiedzę praktyczną w formie pytań i odpowiedzi na temat tego, co to jest karta kierowcy, do czego służy, jak ją pozyskać i co zrobić, gdy się ją straci na wypadek zagubienia bądź kradzieży.

Karta kierowcy to dokument, który musi posiadać każdy kierowca prowadzący pojazd z tachografem. Umożliwia ona legalne i bezpieczne poruszanie się po drogach. Karta kierowcy od 2011 roku jest obowiązkowa dla wszystkich kierowców, którzy przewożą towary lub osoby (więcej szczegółów poniżej).

Do czego służy karta kierowcy? Kto musi ją posiadać?

Karta kierowcy służy do ewidencji i monitorowania czasu pracy kierowców. Obowiązek ubiegania się o kartę kierowcy mają:

  • osoby, które chcą prowadzić samochody o masie przekraczającej 3,5t.,
  • kierowcy chcący przewozić powyżej 9 osób.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie karty?

W Polsce kartę kierowcy można wyrobić w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW). Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć osobiście lub online (aby złożyć wniosek online trzeba posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny). Wraz z wnioskiem należy dostarczyć: kopię prawa jazdy, zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za kartę w wysokości 172,20 zł. Na kartę czeka się z reguły do 30 dni roboczych.

Ile ważna jest karta kierowcy?

Taka karta jest wydawana na 5 lat (UWAGA! Karta kierowcy jest ważna tylko z ważnym prawem jazdy!). Aby nie stracić możliwości przewozu towarów lub osób należy co najmniej 15 dni przed upływem ważności karty złożyć ponownie wniosek do PWPW.

Jakie informacje zawiera karta kierowcy?

  • datę wydania oraz wygaśnięcia karty,
  • dane kierowcy- imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer prawa jazdy,
  • informację o kraju rejestracji pojazdu.

Na jakiej zasadzie używamy karty kierowcy?

Na karcie zapisują się informacje maksymalnie z 28 dni roboczych kierowcy. Dane należy regularnie zgrywać i przechowywać przez 12 miesięcy. Jest to obowiązek kierowcy. 

Jest kilka sposobów zgrywania takich danych: można je zgrać na dysk zewnętrzny lub komputer, a także wydrukować je na drukarce dołączonej do tachografu. 

UWAGA! Do obowiązków pracodawcy należy: zgranie danych w momencie ustania stosunku pracy z kierowcą lub gdy wygasła ważność karty kierowcy. Dane należy także zgrać i udostępnić na wniosek Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego.

Co zrobić, jeśli karta zostanie skradziona?

Kierowca musi jak najszybciej wystąpić o wydanie karty zastępczej – czeka się na nią 7 dni roboczych. Bez ważnej karty można jeździć maksymalnie 15 dni kalendarzowych. Kradzież należy zgłosić na policję i mieć przy sobie potwierdzenie zgłoszenia w razie kontroli. Należy mieć także kopię złożenia wniosku o wydanie karty zastępczej.

Jakie kary są nakładane, gdy kierowca jeździ bez ważnej karty?

Niestety w takim przypadku odpowiada nie tylko kierowca, ale także jego pracodawca. 

Kierowca otrzymuje mandat w wysokości minimum 2 tyś zł. Osoba zarządzająca transportem w firmie również otrzymuje mandat w wysokości min. 2 tyś zł, natomiast firma transportowa zostaje obciążona mandatem w wysokości min. 5 tyś zł.

Drodzy Kierowcy! Dbajcie więc o swoje dokumenty i pilnujcie, aby zawsze były ważne.

Życzymy szerokości!