Kod 95: Kluczowa kwalifikacja dla profesjonalnych kierowców

Dla osób prowadzących zawodowo pojazdy o masie powyżej 3,5 tony, kod 95 staje się nieodzownym elementem ich uprawnień. W niniejszym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest kod 95 oraz jakie jest jego znaczenie dla kierowców zawodowych. Omówimy, kto jest zobowiązany do posiadania tego kodu, jak zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz jakie korzyści płyną z jego posiadania.

Kod 95 – Wprowadzenie do prawa jazdy

Kod 95 to nic innego jak potwierdzenie zdobycia kwalifikacji zawodowej przez kierowców. Oznacza on, że kierowca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego zarówno rzeczy, jak i osób. Dla osób aspirujących do zawodu kierowcy, kod 95 staje się zatem niezastąpionym elementem.

Kto Powinien Posiadać Kod 95?

Kod 95 jest obowiązkowy dla kierowców przewożących ładunki lub pasażerów w pojazdach, które wymagają prawa jazdy kategorii C, C1+E, C1, C+E, D, D1, D+E lub D1+E. 

Niezależnie od tego, czy jest to przewóz osób, czy towarów, posiadanie kodu 95 jest konieczne. Istnieje jednak wyjątek – kierowcy, którzy operują pojazdami o masie do 3,5 tony, są zwolnieni z obowiązku posiadania kodu 95. W takim przypadku, wymagana jest licencja do krajowego przewozu osób lub rzeczy.

Wymagane kursy kwalifikacyjne dla kierowców ciężarówek i autobusów

Właściwość posiadania prawa jazdy kategorii C lub D nie spełnia wymagań niezbędnych do rozpoczęcia działalności jako zawodowy kierowca ciężarówki lub autobusu. Aby prowadzić te pojazdy w charakterze zawodowym, konieczne jest zdobycie specjalnych kwalifikacji, które potwierdza kurs na przewóz rzeczy lub przewóz osób. W Polsce istnieją różne rodzaje kursów kwalifikacyjnych, które pozwalają rozwijać kompetencje kierowców w zależności od wieku oraz zakresu zainteresowań.

Najważniejsze Informacje o kursach kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja wstępna: Ten kurs przeznaczony jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 roku i chcą zostać profesjonalnymi kierowcami ciężarówek, lub uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 roku i pragną być zawodowymi kierowcami autobusów. Kwalifikacja Wstępna pełna jest dedykowana osobom poniżej 21 roku życia (kat. C) lub 23 lat (kat. D).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona: Osoby, które zdobyły prawo jazdy C lub D po 10 września 2009 roku (kat. C) lub 10 września 2008 roku (kat. D) i mają ukończone odpowiednio 21 lub 23 lata, mogą wybrać tę opcję. Kurs ten umożliwia zdobycie kwalifikacji w szybszym tempie.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca: W przypadku posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej dla innej kategorii (D/D+E/D1/D1+E lub C/C+E/C1/C1+E), można uzupełnić kwalifikacje o nową kategorię, z uwzględnieniem wieku czyli gdy nie skońzyły odpowiednio 21 lat (zdobyli kat. C po 10 września 2009 roku) i 23 lat (zdobyli kat. D po 10 września 2008 roku)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona: Dla tych, którzy już zdobyli kwalifikację wstępną/kwalifikację wstępną przyspieszoną w jednej kategorii, a teraz pragną rozszerzyć swoje umiejętności.

Szkolenie okresowe kierowców: Przeznaczone dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy C lub D przed określoną datą, a także dla tych, którzy ukończyli kwalifikację wstępną i chcą przedłużyć swoje uprawnienia o kolejne 5 lat.

Każdy z tych kursów ma na celu zapewnienie profesjonalnym kierowcom odpowiednich umiejętności i wiedzy, aby bezpiecznie i skutecznie wykonywać swoje obowiązki na drodze. Dzięki nim, kierowcy zdobywają kompetencje potrzebne do pracy w wymagającym środowisku przewozu rzeczy lub osób.

Podstawy prawne wprowadzenia Kodu 95 do prawa jazdy zawodowego kierowcy

Kod 95 jest umieszczany w prawie jazdy zawodowego kierowcy po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej. Obowiązek oraz terminy wpisów są regulowane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku. W rozporządzeniu tym szczególną uwagę zwraca się na przepis:

„Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jest dokonywany w postaci kodu „95” w układzie „95.DD.MM.RRRR”. Wpis ten znajduje się na wniosku oraz na dokumencie prawa jazdy w rubryce „ograniczenia”, przy odpowiednich posiadanych kategoriach prawa jazdy wymienionych w aktualnym świadectwie kwalifikacji zawodowej. W przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego bloku programowego, wpis jest dokonywany przy wszystkich kategoriach prawa jazdy spośród posiadanych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Wpis ma ważność przez okres 5 lat, licząc od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.”

Podsumowanie

Kod 95 jest kluczowym elementem dla profesjonalnych kierowców, którzy pragną wykonywać przewozy drogowe w pojazdach powyżej 3,5 tony. Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdza umiejętności i kompetencje kierowcy, umożliwiając mu legalne prowadzenie pojazdów oraz otwierając drzwi do kariery jako kierowca zawodowy.