Co oznaczają kody w prawie jazdy i jakie niosą ograniczenia?

Prawo jazdy, choć niewielkim dokumentem przypominającym kartę kredytową, ma ogromne znaczenie dla każdego kierowcy. Oprócz podstawowych informacji, takich jak dane osobowe czy kategorie prawa jazdy, zawiera także tajemnicze kody. Te enigmatyczne symbole mają kluczowe znaczenie, gdyż określają zakres uprawnień i informują o ewentualnych ograniczeniach nałożonych na kierowcę. Dlatego warto poznać tajemnice kodyfikacji w prawie jazdy, zanim usiądziesz za kierownicą.

Czym są kody w prawie jazdy?

Prawo jazdy to dokument, który potwierdza zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami na terenie Polski. Jest on wydawany zgodnie ze ściśle określonymi normami dotyczącymi jego wyglądu. Wielu kierowców traktuje je jako zwykłą plastikową kartę, nie zdając sobie sprawy z ukrytych informacji, jakie zawiera. Oprócz podstawowych danych, takich jak dane osobowe kierowcy, kategorie prawa jazdy, data wydania i ważności dokumentu, istnieją również tajemnicze kody umieszczone na prawie jazdy.

Rozszyfrowujemy kody ograniczeń w prawie jazdy

Kody w prawie jazdy często odnoszą się do stanu zdrowia kierowcy. Gdy służby drogowe sprawdzają dokument, kody te pozwalają im dowiedzieć się o szczególnych okolicznościach, które mogą wpływać na jazdę. Przyjrzyjmy się bliżej, co konkretnie oznaczają te kody ograniczeń.

Dzięki konkretnym kodom umieszczonym w prawie jazdy, można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymogów związanych z korzystaniem z pojazdu specjalnie dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy. Dodatkowo, niektóre kody w prawie jazdy mogą oznaczać rozszerzenie uprawnień kierowcy, co przekłada się na większe możliwości na drodze.

Przykładem kodu, który znacząco rozszerza zakres uprawnień kierowcy, jest kod 96 w prawie jazdy. Ten kod upoważnia do prowadzenia pojazdów z przyczepą o większej dopuszczalnej masie całkowitej. To szczególnie przydatne, zwłaszcza dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B, którzy chcą przewozić większe ładunki.

Niestety, stan zdrowia kierowców lub występująca niepełnosprawność czasami wykluczają normalne funkcjonowanie oraz prowadzenie pojazdu. Niemniej jednak, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i specjalnie dostosowanym samochodom, osoby z niepełnosprawnościami mogą nadal poruszać się po drogach. W takich przypadkach na prawie jazdy pojawiają się odpowiednie kody, informujące o konieczności dokonania modyfikacji pojazdu. Przykładowo, kod 15 w prawie jazdy wskazuje na konieczność modyfikacji sprzęgła, co umożliwia dostosowanie układu zmiany biegów do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Kod 95 – Kwalifikacja Zawodowego Kierowcy

Pierwszy z kodów, który warto omówić, to kod 95, który wyjaśnialiśmy już na naszym blogu, a który ma ogromne znaczenie dla Twojej pracy jako zawodowego kierowcy. Dlaczego? Bo oznacza on, że kierowca uzyskał kwalifikację zawodowego kierowcy. To ważne świadectwo, które może otwierać przed nim nowe możliwości zawodowe. Posiadanie tej kwalifikacji jest często wymagane w przypadku pracy w transporcie drogowym, zwłaszcza przy przewozach międzynarodowych.

Kody dotyczące stanu zdrowia

Kolejną grupą kodów są te, które odnoszą się do stanu zdrowia kierowcy. Na przykład:

  • Kod 1.01 informuje o konieczności jazdy wyłącznie w okularach korekcyjnych. To oznacza, że kierowca musi nosić okulary, aby spełnić wymagania prawa jazdy.
  • Kod 1.06 wskazuje na konieczność jazdy w okularach korekcyjnych lub soczewkach kontaktowych. To rozszerza zakres możliwych korekcji wzroku.
  • Kod 65 może oznaczać konieczność podróżowania z innym kierowcą, który ma uprawnienia co najmniej tej samej kategorii. To często spotykane ograniczenie w przypadku kierowców z pewnymi problemami zdrowotnymi.
  • Kod 110 informuje o przeciwwskazaniach zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kategorii A1, A2 i A. To ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze.

Kody rozszerzenia prawa jazdy

Niektóre kody w prawie jazdy mogą oznaczać rozszerzenie uprawnień kierowcy. Przykładowo:

  • Kod 96 pozwala na prowadzenie pojazdów z przyczepą o większej dopuszczalnej masie całkowitej. To przydatne rozszerzenie, zwłaszcza dla kierowców posiadających kategorię B, którzy chcą przewozić większe ładunki.
  • Kod 97 umożliwia prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, takich jak karetki czy pojazdy straży pożarnej. To kluczowe rozszerzenie dla osób pracujących w służbach ratowniczych.

Co oznacza ograniczenie 01.06 w prawie jazdy?

Oznacza, że kierujący pojazdem ma wadę wzroku i podczas prowadzenia ma mieć okulary lub soczewki kontaktowe.

Czy wszystkie kody znajdują się w prawie jazdy?

Kody ograniczeń w prawie jazdy zwykle są aktualizowane na bieżąco. Jednak nie zawsze są one widoczne na fizycznym dokumencie. Oznaczenia te powinny być umieszczone w rubryce 12 na prawie jazdy oraz w wersji wirtualnej, takiej jak mPrawo jazdy. Niemniej jednak, zdarza się, że kierowca nie jest od razu informowany o nałożonych na niego ograniczeniach, chociaż są one widoczne w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Dokładna lista kodów ograniczeń i dodatkowych informacji dotyczących rozszerzonych uprawnień znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Czy jako kierowca zawodowy muszę znać kody w prawie jazdy?

Nie. Nie ma takiego obowiązku, ale jako właściciel prawa jazdy uprawniony do kierowania pojazdami, powinieneś być świadomy wszystkich przywilejów oraz ograniczeń wynikających z posiadania dokumentu, co także jego prawidłowego używania do kierowania właściwymi pojazdami.

Podsumowanie

Tajemnicze kody w prawie jazdy mogą wiele powiedzieć o kierowcy. Informują o ograniczeniach zdrowotnych, dodatkowych uprawnieniach oraz specyficznych przeciwwskazaniach. Dlatego warto zrozumieć znaczenie tych kodów, aby być świadomym kierowcą i przestrzegać obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zawsze stoi na pierwszym miejscu, dlatego każdy kierowca powinien być odpowiedzialny za siebie i innych uczestników ruchu drogowego.