Przepisy unijne określające maksymalne dzienne i tygodniowe limity czasu pracy kierowcy zawodowego

W transporcie drogowym kluczową rolę odgrywają przepisy regulujące czas pracy kierowców, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach i zdrowie kierowców. Tachografy i karty kierowcy są nieodłącznymi narzędziami w monitorowaniu i rejestrowaniu aktywności kierowców. W tym artykule omówimy, czym są tachografy i karty kierowcy, jakie przepisy regulują czas pracy oraz jakie informacje są zapisywane na tych urządzeniach.

Wybierając naszą agencję, masz pewność, że znajdziesz stabilne zatrudnienie jako kierowca C+E w Niemczech. Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie rekrutacji, od przygotowania dokumentów po negocjacje z pracodawcami. Nasze sprawdzone oferty pracy gwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy. Szczegóły naszej oferty znajdziesz na Adler-HR.

Co to jest tachograf?

Tachograf to urządzenie rejestrujące czas pracy kierowcy, prędkość pojazdu oraz przebyte odległości. Jest nieodzownym narzędziem w zarządzaniu czasem pracy kierowców zawodowych, zapewniając zgodność z przepisami unijnymi oraz krajowymi. Tachografy dzielą się na analogowe i cyfrowe, z których te drugie oferują większą precyzję i trudniej je manipulować. Urządzenia te są obowiązkowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz dla autobusów przewożących ponad 9 osób​​.

Co to jest karta kierowcy?

Karta kierowcy to plastikowy dokument z chipem, który przechowuje dane o aktywności kierowcy, takie jak czas pracy, przerwy oraz odpoczynek. Każdy kierowca musi posiadać swoją kartę, którą wkłada do tachografu cyfrowego przed rozpoczęciem jazdy. Dane z karty są regularnie odczytywane i archiwizowane przez pracodawcę oraz mogą być kontrolowane przez odpowiednie władze.

Przepisy unijne określające maksymalne dzienne i tygodniowe limity czasu pracy kierowcy

Unijne przepisy dotyczące czasu pracy kierowców są szczegółowo określone w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006. Rozporządzenie to określa maksymalny czas prowadzenia pojazdu oraz wymagane przerwy i okresy odpoczynku, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach i zapobiec zmęczeniu kierowców.

Maksymalny czas jazdy dzienny i tygodniowy:

  • Kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie. Dwa razy w tygodniu czas ten może być wydłużony do 10 godzin.
  • Tygodniowy czas jazdy nie może przekroczyć 56 godzin, a łączny czas jazdy w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin

Przerwy i odpoczynek:

  • Po 4,5 godzinach jazdy kierowca musi zrobić co najmniej 45-minutową przerwę, która może być podzielona na dwie części: pierwsza trwająca co najmniej 15 minut i druga co najmniej 30 minut.
  • Kierowca musi mieć co najmniej 11 godzin odpoczynku dziennie, który można skrócić do 9 godzin nie więcej niż trzy razy w tygodniu.
  • Tygodniowy odpoczynek musi wynosić co najmniej 45 godzin. Może być skrócony do 24 godzin, pod warunkiem rekompensaty przed końcem trzeciego tygodnia następującego po tygodniu, w którym doszło do skrócenia​​.

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2020/1054, ustanawia przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku obowiązujące kierowców samochodów ciężarowych, autokarów i autobusów. Jego celem jest poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa drogowego w sektorze transportu drogowego. Rozporządzenie to ma zastosowanie w Unii Europejskiej, Szwajcarii i państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto zauważyć, że od 1 lipca 2026 r. będzie ono również obowiązywać w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony (łącznie z przyczepą lub naczepą).

Ile czasu kierowca zawodowy może spędzić za kierownicą?

Kierowca zawodowy może spędzić za kierownicą do 9 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia do 10 godzin maksymalnie dwa razy w tygodniu. Tygodniowy limit wynosi 56 godzin, a łączny czas jazdy w dwóch kolejnych tygodniach nie może przekroczyć 90 godzin. Po każdych 4,5 godzinach jazdy kierowca musi zrobić przerwę trwającą co najmniej 45 minut​ ​.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006, regularny tygodniowy okres odpoczynku kierowcy powinien trwać co najmniej 45 godzin. Warto zaznaczyć, że kierowca może wykorzystać ten okres w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 24 kolejne godziny. To ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i odpoczynku kierowców w sektorze transportu drogowego.

Czy w Niemczech też trzeba używać tachografu?

Tak, w Niemczech obowiązują te same przepisy dotyczące używania tachografów co w całej Unii Europejskiej. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy przewożące ponad 9 osób muszą być wyposażone w tachografy. Niemieckie przepisy dokładnie określają czas pracy kierowców, który musi być rejestrowany za pomocą tachografów.

Kogo dotyczy obowiązek stosowania tachografów?

Obowiązek stosowania tachografów dotyczy wszystkich kierowców zawodowych prowadzących pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów przewożących więcej niż 9 osób. Przepisy te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach poprzez monitorowanie czasu pracy i odpoczynku kierowców​.

Jakie informacje są zapisywane na karcie kierowcy?

Karta kierowcy zapisuje szereg informacji, w tym:

  • Czas jazdy i odpoczynku kierowcy.
  • Przerwy w pracy.
  • Prędkość pojazdu.
  • Dystans przejechany przez pojazd.
  • Wszelkie naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy​.

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców są kluczowe dla bezpieczeństwa drogowego. Przestrzeganie tych regulacji jest obowiązkowe i monitorowane za pomocą tachografów, co pomaga zapewnić, że kierowcy są wypoczęci i zdolni do bezpiecznego prowadzenia pojazdów​​.