Tygodniowy czas pracy kierowcy. Jazda a odpoczynek

W 2023 roku wprowadzono nowe regulacje dotyczące czasu pracy kierowców zawodowych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz poprawę warunków pracy kierowców. Te zmiany obejmują m.in. maksymalny czas jazdy, przerwy i odpoczynki. W Adler-HR dbamy o to, aby zatrudniani w Niemczech kierowcy byli zawsze na bieżąco z obowiązującymi przepisami, zapewniając im jasne zasady współpracy i wsparcie na każdym etapie ich kariery​​.

Dzienny i tygodniowy limit czasu pracy

W 2023 roku kierowcy zawodowi muszą przestrzegać dziennego limitu czasu pracy, który obejmuje nie tylko czas spędzony za kierownicą, ale także inne obowiązki, takie jak załadunek czy rozładunek. Ponadto, tygodniowy czas pracy został ograniczony, co wymaga od kierowców planowania swoich tras i odpoczynków z większą uwagą. W Adler-HR pomagamy naszym kierowcom i przypominamy, jak wygląda organizacja ich harmonogramów pracy, aby zapewnić im równowagę między życiem zawodowym a prywatnym​​.

Wymagane przerwy i odpoczynki

Zgodnie z nowymi przepisami, kierowcy muszą regularnie robić przerwy podczas pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze. Istnieją konkretne wytyczne dotyczące czasu i długości tych przerw. W Adler-HR podkreślamy znaczenie tych przepisów i wspieramy naszych kierowców w ich przestrzeganiu, oferując im narzędzia i informacje niezbędne do prawidłowego planowania ich dni pracy​​.

Bezpieczeństwo i zdrowie Kierowców

W Adler-HR, bezpieczeństwo i zdrowie naszych kierowców są priorytetem. Nowe regulacje w 2023 roku mają na celu nie tylko ochronę innych użytkowników drogi, ale także zapewnienie kierowcom zawodowym lepszych warunków pracy. Dzięki naszym programom wsparcia i edukacji, nasi kierowcy są przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi, jednocześnie dbając o swoje zdrowie i dobre samopoczucie​ podczas pracy jako kierowca zawodowy w Niemczech.

Tygodniowy czas pracy kierowcy. Jazda a odpoczynek – podsumowanie

Tygodniowy cykl pracy kierowcy: Tydzień kalendarzowy, według rozporządzenia WE 561/2006, trwa od poniedziałku do niedzieli. Kierowca może jechać maksymalnie przez 56 godzin w tygodniu, z uwzględnieniem, że w dwóch kolejnych tygodniach maksymalny czas jazdy nie może przekroczyć 90 godzin​​.

Odpoczynek tygodniowy: Kierowca musi rozpocząć odpoczynek tygodniowy najpóźniej na koniec 6 dnia pracy. Regularny odpoczynek trwa 45 godzin, ale może zostać skrócony do minimum 24 godzin, przy czym każdy skrócony odpoczynek wymaga rekompensaty​​.

Rekrutacja i współpraca z Adler HR: Adler HR specjalizuje się w pośrednictwie pracy dla kierowców zawodowych, oferując jasne zasady współpracy, szybką rekrutację, pomoc w organizacji życia na miejscu, w relokacji rodziny, a także w kwestiach księgowych i zatrudnieniu bezpośrednio u zagranicznego pracodawcy

Zapisy ustawy o czasie pracy kierowców a Rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

Przepisy Unii Europejskiej są wprowadzane do polskiego systemu prawnego przez Dyrektywy i odzwierciedlane w ustawach krajowych. Jednak w przypadkach, gdzie unijne regulacje pozwalają na więcej niż krajowe, te ostatnie są pomijane. To ma zastosowanie do ustawy o czasie pracy kierowców w Polsce. Na przykład, artykuł 29 tej ustawy pozwala na zastąpienie polskiego wymogu dotyczącego odpoczynku tygodniowego (35 godzin) przez dłuższe okresy odpoczynku, określone w Rozporządzeniu 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, które przewiduje regularny odpoczynek trwający 45 godzin oraz skrócony odpoczynek wynoszący 24 godziny. Choć ograniczenia tygodniowego czasu pracy kierowców są zawarte bezpośrednio w polskiej ustawie, warto pamiętać, że są one zgodne z wymaganiami unijnymi.

Praca dla kierowców w Niemczech

Adler-HR oferuje atrakcyjne możliwości pracy dla kierowców zawodowych w Niemczech, szczególnie dla posiadaczy kategorii C+E. Znajomość realiów rynku pracy w Niemczech oraz szczegółowa znajomość wymagań pracodawców zagranicznych pozwala Adler-HR na skuteczną pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Zapewniamy jasne zasady współpracy, szybką i zdalną rekrutację oraz minimalizację formalności, co znacząco ułatwia proces zatrudnienia bezpośrednio u zagranicznych pracodawców​​.

Adler-HR skupia się na bezpieczeństwie i wsparciu kierowców na każdym etapie współpracy. Oferuje pomoc w zakwaterowaniu, organizacji życia na miejscu oraz w relokacji rodziny. Dodatkowo, pracownicy mogą skorzystać ze zniżek na konsultacje w sprawdzonym biurze księgowym oraz z dodatkowej premii na start​​​​.

Proces rekrutacji w Adler-HR jest przejrzysty i składa się z kilku etapów: od wysłania CV, poprzez wybór oferty pracy, aż po podpisanie umowy. Firma oferuje 15 lat doświadczenia w branży HR, obsługując ponad 100 pracodawców z całej Europy i pomagając 3000 pracowników w znalezieniu nowego zatrudnienia​​​​​​.