Zakaz wyprzedzania pojazdów ciężarowych na autostradach w Polsce

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 lipca 2023 r., kierowcom ciężarówek w Polsce obowiązuje obecnie zakaz wyprzedzania na drogach ekspresowych, autostradach i autostradach posiadających tylko dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Zakaz nie dotyczy pojazdów wykorzystywanych do budowy i utrzymania dróg, działań ratowniczych lub ratowniczych, reagowania na klęski żywiołowe, transportu zwierząt gospodarskich, transportu towarów niezbędnych i transportu towarów niebezpiecznych. Złamanie zakazu może skutkować karami finansowymi w wysokości od 500 zł do 1000 zł oraz od 6 do 8 punktów karnych.

Od zakazu zdarzają się jednak wyjątki, np. wyprzedzanie na autostradach posiadających co najmniej trzy pasy ruchu w jednym kierunku lub gdy pojazd wyprzedzany jedzie znacznie wolniej niż dozwolona prędkość.

Nowe przepisy dot. zakazu wyprzedzania na autostradach

Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

§ 13.

Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858 albo w załączniku nr 2 do ustawy, zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze.

§ 14.

Zakazu, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Warto w tym miejscu przywołać także tłumaczenie rządu: Różnica prędkości podczas wyprzedzania się pojazdów powinna być tak znacząca, aby możliwe było wykonanie manewru wyprzedzania w sposób nieutrudniający i niespowalniający ruchu na lewym pasie ruchu autostrady lub drogi ekspresowej.

Zakaz wyprzedzania pojazdów ciężarowych na autostradach w Polsce

Zgodnie z nowelizacją prawa o ruchu drogowym od 1 lipca 2023 roku, kierowca pojazdu ciężarówek o kategorii N2 lub N3 zabrania się wyprzedzania pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych, które mają tylko dwa pasy ruchu dla danego kierunku.

Należy jednak pamiętać, że są wyjątki od tego zakazu, takie jak:

 • wyprzedzanie na drogach ekspresowych i autostradach o trzech lub więcej pasach ruchu w jednym ruchu
 • gdy pojazd porusza się poniżej prędkości dopuszczonej dla ciężarówki.

Naruszenie tego zakazu może być nałożeniem mandatu na wysokość 1000 złotych, a w przypadku recydywy, czyli powtórnego naruszenia w ciągu dwóch lat, mandat może wynieść nawet 2000 złotych.

Dodatkowo, na drogach ekspresowych i autostradach o trzech lub więcej pasach ruchu w jednym ruchu, dla pojazdów ciężarowych są dostępne tylko dla pasy ruchu, które znajdują się tuż najbliżej prawej krawędzi. Za złamanie tego nakazu kary w wysokości 500 złotych.

Zakaz wyprzedzania się dotyczy także pojazdów, których długość przekracza 7 metrów, co oznacza, że ​​jednostki ciągnące przyczepy (zespoły pojazdów) również nie mogą wyprzedzać się na trasach posiadających dwa pasy ruchu, gdy cały taki zestaw przekracza 7 metrów. Dotyczy to również pojazdów osobowych, np. z przyczepami.

Jakie są konsekwencje wyprzedzania ciężarówek na zakazie? Kary za tego rodzaju wykroczenia przedstawiają się następująco:

 1. Wyprzedzanie ciężarówki na drodze szybkiego ruchu:
  • Mandat w wysokości 1000 zł,
  • 6 lub 8 punktów karnych, zależnie od skali naruszenia przepisów.
 2. Wyprzedzanie ciężarówki na autostradzie lub drodze ekspresowej:
  • Mandat w wysokości 1000 zł,
  • 6 punktów karnych za naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu ciężarowego lub zespołu pojazdów o długości powyżej 7 metrów na drogach ruchu z trzema pasami w jednym kierunku, przy założeniu, że pojazd wyprzedzający nie korzysta z dwóch pozostałych prawych pasów ruchu,
  • 8 punktów karnych za złamanie zakazu wyprzedzania pojazdu ciężarowego na drogach szybkiego ruchu z charakterystycznymi pasami ruchu w jednym kierunku.
 3. Nieprzestrzeganie jazdy wyłącznie w pasach ruchu tuż przy krawędzi drogi:
  • Mandat w wysokości 500 zł.

Pamiętaj, że naruszanie zakazu wyprzedzania ciężarówek może prowadzić nie tylko do finansowych sankcji, ale również do utraty punktów karnych, co może wpłynąć na Twoją zdolność do prowadzenia pojazdu oraz na wysokość opłat ubezpieczeniowych. Dlatego zawsze warto przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Jakie są konsekwencje wyprzedzania ciężarówek na zakazie?

Kary za tego rodzaju wykroczenia przedstawiają się następująco:

 1. Wyprzedzanie ciężarówki na drodze szybkiego ruchu:
  • Mandat w wysokości 1000 zł,
  • 6 lub 8 punktów karnych, zależnie od skali naruszenia przepisów.
 2. Wyprzedzanie ciężarówki na autostradzie lub drodze ekspresowej:
  • Mandat w wysokości 1000 zł,
  • 6 punktów karnych za naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu ciężarowego lub zespołu pojazdów o długości powyżej 7 metrów na drogach ruchu z trzema pasami w jednym kierunku, przy założeniu, że pojazd wyprzedzający nie korzysta z dwóch pozostałych prawych pasów ruchu,
  • 8 punktów karnych za złamanie zakazu wyprzedzania pojazdu ciężarowego na drogach szybkiego ruchu z charakterystycznymi pasami ruchu w jednym kierunku.
 3. Nieprzestrzeganie jazdy wyłącznie w pasach ruchu tuż przy krawędzi drogi:
  • Mandat w wysokości 500 zł.

Pamiętaj, że naruszanie zakazu wyprzedzania ciężarówek może prowadzić nie tylko do finansowych sankcji, ale również do utraty punktów karnych, co może wpłynąć na Twoją zdolność do prowadzenia pojazdu oraz na wysokość opłat ubezpieczeniowych. Dlatego zawsze warto przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Od kiedy obowiązuje zakaz wyprzedzania ciężarówek?

Zakaz wyprzedzania pojazdów ciężarowych na autostradach, drogach szybkiego ruchu i ekspresowych obowiązuje od 1 lipca 2023 roku. Niemniej jednak istnieją pewne wyjątki od tego zakazu, które przewiduje prawo drogowe.

Czy w Niemczech obowiązuje zakaz wyprzedzania pojazdów ciężarowych?

W Niemczech nie ma ogólnokrajowego zakazu wyprzedzania dla samochodów ciężarowych tak jak od 1 lipca w Polsce. Natomiast w Niemczech możesz znacznie częściej spotkać się ze znakami zakazu wyprzedzania, a szczególnie, znakami informującymi o zakazem wyprzedzania, np. obowiązują w danych godzinach lub częściach doby.

Czym jest i ile wynosi znacznie mniejsza prędkość?

Ustawodawca nie sprecyzował, ile wynosi wspomniana w ustawie, znacznie mniejsza prędkość przy wyprzedzeniu. I wynika to nie z „błędów” co faktu, że kierowca chcący podjąć się manewru wyprzedzania, nie jest w żaden sposób w stanie sprawdzić, z jaką prędkością porusza się pojazd wyprzedzany, z wyjątkiem tego, co wywnioskuje z własnej prędkości.